Hudební škola pro všechny muzikanty
Pravidelné kurzy a kroužky

Hra na nástroj - individuální kurz pro děti od 6 let a dospělé (klavír, akustická / elektrická / basová kytara, ukulele, bicí a perkuse, zobcová flétna, příčná flétna), sólový zpěv

V rámci výuky hry na hudební nástroj či sólového zpěvu se snažíme především o to, aby žáky hudební aktivita těšila. Repertoár a konkrétní hudební cestu každého žáka řešíme individuálně s přihlédnutím k rozdílům v tempu a potřebách. Naším hlavním cílem je trvalá motivace a radost z hudby, snažíme se však také o nenásilné předávání správných hráčských i pěveckých návyků.

Individuální kurzy nabízíme v modulu "EDU" i v modulu "FUN".

Hrátky s klavírem, Hrátky s flétničkou, Hrátky s kytarou - přípravka, Hrátky s rytmikou

Skupinový kurz pro děti od 5 do 7 let, ve kterém se hravou formou seznamují se světem klavíru, flétny, kytary či bicích nástrojů. Děti se učí první písničky, rytmizují, zpívají a věnují se základní souhře. Kroužek je vhodnou alternativou pro děti, které již projevují zájem konkrétní hudební nástroj, ale individuální lekce by pro ně zatím byla neúměrně náročná.

Hrátky jsou koncipovány v modulu "FUN".

Hřiště malých muzikantů v doprovodu mám a tátů

je tak trochu jiné hřiště pro děti 1 – 3 roky v doprovodu rodičů. Na písek tu nenarazíte, zato zjistíte, jak se hraje na xylofony, sansuly, gongy či shakery. Namísto věže si děti vylezou za bicí soupravu nebo za piano a unaví se při muzicírování. V prostoru hudebního hřiště však najdete i pohybové prvky: tunely, prolézačky a dětské hudební hračky. Pro rodiče zde máme kávu či čaj, pro děti inspirativní prostor plný zvuků, tónů a objevů. Přijďte si pohrát!

Zvukohrátky s batolátky

Hudebně-pohybové a relaxační setkávání pro maminky s malými dětmi od 1 roku do 2 let. Pro děti bude kroužek možností, jak se seznamovat se světem hudby, zvuků a zpěvu; pro maminky bude možností, jak se zastavit a zažít s dětmi příjemné tvůrčí chvilky.

Zvukohrátky s batolátky jsou koncipovány v modulu "FUN".

Muzicírování I – Hoplajdova zvířátka

Zábavný hudební kroužek pro děti od 2 do 3 let, ve kterém se setkávají s legrační postavičkou skřítka Hoplajdy. Jeho kamarádi, zvířátka, dětem pomáhají otevírat pestrý svět zvuků, tónů, říkadel a písniček. S dětmi probouzíme hudební cit, tvořivost a podporujeme radost z hudby. Hravou formou se seznamujeme se čtyřmi základními pilíři hudby (délka, síla, výška a barva tónu) a přinášíme dětem možnost se setkat s rozmanitými hudebními nástroji. Vzhledem k věku dětí se předpokládá zapojení rodiče nebo jiné dospělé osoby.

Muzicírování I vám nabízíme v modulu "FUN".

Muzicírování II – Hoplajdova písničková laboratoř

Zábavný hudební kroužek pro děti od 4 do 6 let, ve kterém se prostřednictvím hudebních her dozvídají o hudebních zákonitostech, poznávají rytmus, melodii a harmonii a učí se elementárním hudebním pojmům (tóny, noty, klíče, notová osnova a další). K tomu s nimi zpíváme, hrajeme, vyprávíme příběhy a improvizujeme. Kroužek děti hravou formou připravuje na další hudební vzdělávání, ať už v Muzikantském Domečku nebo v systému Základních uměleckých škol. Jako východisko pro práci v lekcích nám obvykle slouží písničky, které si vybíráme ve spolupráci se sborečkem Zrníčka.

Muzicírování II vám nabízíme v modulu "FUN".

Mini-sboreček Zrníčka

Ve sborečku Zrníčka určeném pro děti od 3 do 6 let se zaměřujeme na základní rozvoj pěveckých dovedností, na hudebně-pohybové aktivity, hudební hádanky, říkadla a písničky, které se učíme nejen zpívat, ale také doprovázet na různé hudební nástroje.

Mini-sboreček Zrníčka vám nabízíme v modulu "FUN".

Hudebně-dramatický kroužek Puntíci

Hudebně dramatický kroužek Puntíci je určený pro děti ve věku 6-12 let. Jeho hlavním záměrem je kombinace hudebních a dramatických prvků. Kromě správných pěveckých návyků si děti osvojují základy herectví, improvizace a práce s emocemi. V rámci kroužku dochází i k prolínání hudby s dramatickými prvky v rámci konkrétních projektů. Děti se učí vystupovat na veřejnosti a pohybovat se na podiu. Během zkoušek získávají i potřebné sociální dovednosti pro práci na společném cíli ve skupině.

Hudebně-dramatický kroužek Puntíci je koncipován v modulu "FUN".

Kapela LaBanda

Kroužek je určen pro děti od 8 let, které již ovládají hru na své nástroje. Hrát v kapele je pro každého muzikanta užitečné i příjemné. Zapojení v tomto skupinovém kurzu doporučujeme muzikantům, kteří se v hudebních dovednostech již dostali na určitou úroveň a chtějí se pustit do další muzikantské výzvy. S žáky pracuje lektor, který pro ně připravuje vhodné skladby, případně společně s nimi vybírá a nacvičuje písničky. Kroužek je určen pro hráče na všechny běžné hudební nástroje, včetně zpěvu.

Kroužek Kapela je možný v modulu "EDU" i v modulu "FUN".

Spoluhráči – ukulele

Hudební kurz provádí mírně a středně pokročilé hráče na ukulele dalším světem hry na tento strunný hudební nástroj. Díky možnosti souhry s ostatními hráči, s pedagogem a automatickou rytmikou se děti ve svých dovednostech mohou dostat na další úroveň. Pozornost je věnována souhře, poslechu, práci s rytmem, volbě vhodného repertoáru a formulaci malých domácích úkolů a cvičení. Kurz je vhodný pro děti od 8 let, které už se hře nějakou dobu věnují.

Kroužek nabízíme v modulu "EDU" i v modulu "FUN".

Jak se přihlásit?

Pro přihlášení do pravidelných kurzů a kroužků použijte online formulář. Přihlašky do workshopů přijímáme telefonicky či e-mailem.

Ani letos Muzikantský Domeček o prázdninách nespí. Nabízíme dva příměstské tábory pro cestování- a hudbymilovné děti. Příměstské tábory 2024
Zatím poslední z profilových videí Muzikantského Domečku ukazuje, jak si hrajeme v našich kroužcích.
Více záznamů nalenznete na YouTube.