Hudební škola pro všechny muzikanty
Pravidelné kurzy a kroužky

Hra na nástroj - individuální kurz pro děti od 6 let a dospělé (klavír, akustická / elektrická / basová kytara, ukulele, bicí a perkuse, zobcová flétna, pozoun), sólový zpěv

V rámci výuky hry na hudební nástroj či sólového zpěvu se snažíme především o to, aby žáky hudební aktivita těšila. Repertoár a konkrétní hudební cestu každého žáka řešíme individuálně s přihlédnutím k rozdílům v tempu a potřebách. Naším hlavním cílem je trvalá motivace a radost z hudby, snažíme se však také o nenásilné předávání správných hráčských i pěveckých návyků.

Individuální kurzy nabízíme v modulu "EDU" i v modulu "FUN".

Kvarteta - skupinový kurz klavíru / flétny / kytary

Kvarteta jsou skupinovou formou výuky, které se účastní čtyři děti zároveň. V této formě nabízíme výuku klavíru a kytary. Časová dotace je vyšší, 75 min., na lekci se u nástroje vystřídají plnohodnotně všechny děti. Součástí lekce jsou hudební hry a základní hudební teorie podávaná zábavnou formou. .

Skupinový kurz "kvarteto" nabízíme v modulu "EDU" i v modulu "FUN".

Hrátky s klavírem / Hrátky s flétničkou / Hrátky s bubínky

Skupinový kurz pro děti od 5 do 7 let, ve kterém se hravou formou seznamujeme se světem klavíru / flétny / bicích nástrojů, učíme se první písničky, rytmizujeme, zpíváme a věnujeme se základní souhře. Kroužek je vhodnou alternativou pro děti, které již projevují zájem přímo o klavír / flétnu / bicí, ale individuální lekce by pro ně zatím byla neúměrně náročná.

Hrátky s klavírem a flétničkou jsou koncipovány v modulu "EDU" i v modulu "FUN".

Zvukohrátky s batolátky

Hudebně-pohybové a relaxační setkávání pro maminky s malými dětmi od 1 roku do 2 let. Pro děti bude kroužek možností, jak se seznamovat se světem hudby, zvuků a zpěvu; pro maminky bude možností, jak se zastavit a zažít s dětmi příjemné tvůrčí chvilky.

Zvukohrátky s batolátky jsou koncipovány v modulu "FUN".

Muzicírování se skřítkem Hoplajdou I

Muzicírování se skřítkem Hoplajdou I je zábavný hudební kroužek pro děti od 2 do 3 let, ve kterém otevíráme pestrý svět zvuků, tónů, říkadel a písniček. Probouzíme hudební cit, tvořivost a podporujeme radost z hudby. Hravou formou se seznamujeme se čtyřmi základními pilíři hudby (délka, síla, výška a barva tónu) a přinášíme dětem možnost se setkat s rozmanitými hudebními nástroji. Vzhledem k věku dětí se předpokládá zapojení rodiče nebo jiné dospělé osoby. .

Muzicírování se skřítkem Hoplajdou vám nabízíme v modulu "FUN".

Muzicírování se skřítkem Hoplajdou II

Muzicírování se skřítkem Hoplajdou II je zábavný hudební kroužek pro děti od 4 do 6 let, ve kterém se prostřednictvím hudebních her dozvídáme o hudebních zákonitostech, poznáváme rytmus, melodii a harmonii; učíme se elementárním hudebním pojmům (tóny, noty, klíče, notová osnova a další) a k tomu zpíváme, hrajeme, vyprávíme příběhy a improvizujeme. Kroužek děti hravou formou připravuje na další hudební vzdělávání, ať už v Muzikantském Domečku nebo v systému Základních uměleckých škol. V rámci kroužku s dětmi začínáme pracovat s konceptem "Planeta hudba": https://www.baerenreiter.cz/novinky1/planeta-hudba-cerstva-novinka.html. Na kroužku děti dostávají jednotlivé pracovní listy do rychlovazačů.

Muzicírování se skřítkem Hoplajdou vám nabízíme v modulu "FUN".

HoplajdaBanda

HopljdaBanda je pokračováním kroužku Muzicírování se skřítkem Hoplajdou II a je určen pro děti ve věku 6-10 let. V kroužku děti dále prohlubují své hudební dovednosti a znalosti, se kterými se seznámily dříve: ovládají hudební abecedu, orientují se v rytmické struktuře not, ovládají základní pojmy vztahující se k hudbě (forte, piano, mezzoforte, notová osnova, nota, houslový klíč, basový klíč, pomlka, důraz; rytmus, metrum, přízvučná doba). S těmito dovednostmi se s dětmi v kroužku věnujeme nácviku konkrétních hudebních písniček, skladbiček a hudebních pásem tak, aby pro děti byly jejich hudební produkty zajímavé a zvukově barevné. S nacvičenými projekty vystupujeme na akcích MD. Do kroužku se snažíme zapojovat dětem přístupná díla z oblasti klasické hudby tak, aby se pro ně stala zajímavou a přirozenou. V rámci HoplajdaBandy pracujeme s pracovními sešity konceptu Planeta hudba, které jsou v Muzikantském Domečku k prodeji.

Muzicírování se skřítkem Hoplajdou vám nabízíme v modulu "FUN".

Mini-sboreček Zrníčka

Ve sborečku Zrníčka určeném pro děti od 3 do 6 let se zaměřujeme na základní rozvoj pěveckých dovedností, na hudebně-pohybové aktivity, hudební hádanky, říkadla a písničky, které se učíme nejen zpívat, ale také doprovázet na různé hudební nástroje.

Mini-sboreček Zrníčka vám nabízíme v modulu "FUN".

Hudebně-dramatický kroužek Puntíci

Hudebně dramatický kroužek Puntíci je určený pro děti ve věku 6-12 let. Jeho hlavním záměrem je kombinace hudebních a dramatických prvků. Kromě správných pěveckých návyků si děti osvojují základy herectví, improvizace a práce s emocemi. V rámci kroužku dochází i k prolínání hudby s dramatickými prvky v rámci konkrétních projektů. Děti se učí vystupovat na veřejnosti a pohybovat se na podiu. Během zkoušek získávají i potřebné sociální dovednosti pro práci na společném cíli ve skupině.

Hudebně-dramatický kroužek Puntíci je koncipován v modulu "FUN".

Kapela (populár) a Spolu-hráči (klasika)

Kroužky jsou určeny pro děti od 8 let, které již ovládají hru na své nástroje. Hrát v kapele nebo v komorním souboru je pro každého muzikanta užitečné i příjemné. Zapojení v těchto skupinových kurzech doporučujeme muzikantům, kteří se v hudebních dovednostech již dostali na určitou úroveň a chtějí se pustit do další muzikantské výzvy. S žáky pracuje lektor, který pro ně připravuje vhodné skladby, případně společně s nimi vybírá a nacvičuje písničky. Kroužek je určen pro hráče na všechny běžné hudební nástroje, včetně zpěvu.

Kroužky Kapela a Spolu-hráči jsou možné v modulu "EDU" i v modulu "FUN".

Naučme se noty

Kroužek je určen pro děti od 6 do 12 let, které se potřebují pořádně naučit noty. Obzvlášť, pokud žák chodí na individuální lekce v modulu EDU, jemu i jeho lektorovi velmi pomůže, když základní dovednosti pro čtení a hru z not získá právě v tomto skupinovém kroužku. Na spoustě příkladů si vysvětlíme a procvičíme všechny používané délky not, pomlk a rytmických hodnot. Tónový rozsah si postupně rozšíříme použitím dvou až pětilinkové osnovy od tónu g1. Povíme si o intervalech, abychom přesně věděli a slyšeli, jak jsou ty tóny od sebe daleko. Noty nebudeme zdaleka jen číst a psát, nýbrž také různě posouvat, a později podle nich zazpíváme či zahrajeme na jednoduché nástroje z naší Kroužkárny.

Co s sebou: prázdný notový sešit a tužku, případně pastelky.

Kroužek Naučme se noty je možný v modulu "EDU".

Z čeho je hudba?

Kroužek je zamýšlen pro děti od 7 do 12 let, které již umí číst noty v houslovém klíči.V hudební průpravě může pokračovat v tomto pokračujícím kurzu zábavné hudební nauky. Úvodem si zopakujeme basový klíč a čtení not v něm. Další na řadě budou intervaly, tedy souzvuky dvou tónů - otázka a nácvik jejich poznávání uchem i v notách. Pomocí intervalů si odvodíme pravidla pro stavbu durových i mollových stupnic. Zjistíme, že se podstatně liší v základní náladě (veselá / smutná), podobně jako odpovídající akordy. Použití akordů v doprovodech si budeme zkoušet na známých písničkách různých žánrů. Kurz se přizpůsobí potřebám jednotlivých žáků na základě konzultací s kolegy, to vše zábavnou formou a za častého použití naší sbírky jednoduchých hudebních nástrojů. Vždy bude čas i na zvídavé dotazy i trochu poslechu! Co s sebou: prázdný notový sešit a tužku, případně pastelky.

Kroužek Z čeho je hudba? je možný v modulu "EDU".

Relaxace s klasikou - poslechový kurz

Poslechový kurz je vhodný pro dospělé zájemce jakéhokoliv věku. Sféra klasické hudby nám poskytuje mnoho příležitostí k uklidňujícímu poslechu. Kurz je výletem do světa klasické hudby, otevřeným jak pravidelným posluchačům, tak i nováčkům. Seminář není klasickou muzikoterapií, spíš příležitostí ke sdílení poslechové zkušenosti a k potřebnému zklidnění. Po pětiminutovém úvodu lektora, který stručně představí poslouchané skladby, období jejich vzniku či zajímavé hudební postupy, do nichž se zaposloucháme, necháváme rozum za dveřmi a působí na nás už jen hudba samotná. Závěrečných deset minut věnujeme dobrovolnému sdílení poslechových zážitků a dojmů, dotazům a diskusi. Kurz je otevřen také poslechovým podnětům účastníků. Do kurzu je vhodné si přinést vlastní podložku na ležení (ve třídě je koberec a polštáře).

Hudební klub pro seniory

Hudební klub pro seniory nabídne účastníkům společný zpěv oblíbených písní nejrůznějších žánrů s doprovodem profesionálního muzikanta. Během setkání nemusí účastníci zůstat jen u zpěvu, ale mohou použít i hru na nejrůznější hudební nástroje, které jsou v Muzikantském Domečku k dispozici. Přestávka v hudebním vyžití bude věnována rozhovorům a společné kávě.

Muzikoterapie

V posledních několika desítkách let výrazně přibylo dětí i dospělých s nejrůznějšími speciálními potřebami. Terapie uměním (mezi které patří vedle arteterapie, taneční terapie, dramaterapie i muzikoterapie) se ukazuje jako velmi přínosná. S velkými benefity se setkáváme například u diagnóz spojených s vývojovou dysfázií, autismem, hyperaktivitou a syndromem ADHD.

Muzikoterapie je spojena s modulem "FUN".

Workshopy

Bubnovací kruh pro menší děti a pro větší děti a dospělé

V Muzikantském Domečku čas od času hostíme také workshopy společného bubnování pod vedením facilitátora, skvělého bubeníka na všechno - Petra Šušora. Workshopy napomáhají lepšímu vnímání rytmu, podporují účastníky v sebevyjádření, improvizaci, hravosti a jsou výbornou cestou k relaxaci. Termíny a ceny workshopů jsou průběžně zveřejňovány v našich NOVINKÁCH.

Workshopy společného bubnování jsou spojeny s modulem "FUN".

Jak se přihlásit?

Pro přihlášení do pravidelných kurzů a kroužků použijte online formulář. Přihlašky do workshopů přijímáme telefonicky či e-mailem.

Muzikantský Domeček hledá lektora hry na klavír a lektora dětských hudebních kroužků. Lektori
Muzikantský Domeček nabízí pro běžence z Ukrajiny lekce za zvýhodněných podmínek. Více v našem letáčku v češtině a ukrajinštině. podpora pro Ukrajinu
I o prázdninách se mohou děti setkat s našimi oblíbenými lektory, Dominikou a Ondrou, na příměstském táboře od 18. do 22. července. muzikalova dilna
Druhý příměstský tábor proběhne od 25. do 29. července. Děti budou hledat ukradený orchestr a napravovat neplechu, kterou napáchal závistivý Jean Claude Couillon. ukradeny orchestr
Nalaďte si Muzikanský Domeček na YouTube.
(Na ukázce je píseň "Modlitba" od Vojtěcha Dyka v podání lektorů Muzikantského Domečku, Dominiky Fišerové a Pavla Obermajera.)
Aktivity Muzikantského domečku můžete sledovat i na portálu Kudyznudy.cz - tipy na výlet