Hudební škola pro všechny muzikanty
Pravidelné kurzy a kroužky

Hra na nástroj - individuální kurz pro děti od 6 let a dospělé (klavír, akustická / elektrická / basová kytara, ukulele, bicí a perkuse, zobcová flétna, trubka, pozoun, kontrabas), sólový zpěv

V rámci výuky hry na hudební nástroj či sólového zpěvu se snažíme především o to, aby žáky hudební aktivita těšila. Repertoár a konkrétní hudební cestu každého žáka řešíme individuálně s přihlédnutím k rozdílům v tempu a potřebách. Naším hlavním cílem je trvalá motivace a radost z hudby, snažíme se však také o nenásilné předávání správných hráčských i pěveckých návyků.

Individuální kurzy nabízíme v modulu "EDU" i v modulu "FUN".

Hrátky s klavírem, Hrátky s flétničkou, Hrátky s kytarou - přípravka

Skupinový kurz pro děti od 5 do 7 let, ve kterém se hravou formou seznamují se světem klavíru, flétny či kytary. Děti se učí první písničky, rytmizují, zpívají a věnují se základní souhře. Kroužek je vhodnou alternativou pro děti, které již projevují zájem konkrétní hudební nástroj, ale individuální lekce by pro ně zatím byla neúměrně náročná.

Hrátky jsou koncipovány v modulu "FUN".

Zvukohrátky s batolátky

Hudebně-pohybové a relaxační setkávání pro maminky s malými dětmi od 1 roku do 2 let. Pro děti bude kroužek možností, jak se seznamovat se světem hudby, zvuků a zpěvu; pro maminky bude možností, jak se zastavit a zažít s dětmi příjemné tvůrčí chvilky.

Zvukohrátky s batolátky jsou koncipovány v modulu "FUN".

Muzicírování I – Hoplajdova zvířátka

Zábavný hudební kroužek pro děti od 2 do 3 let, ve kterém se setkávají s legrační postavičkou skřítka Hoplajdy. Jeho kamarádi, zvířátka, dětem pomáhají otevírat pestrý svět zvuků, tónů, říkadel a písniček. S dětmi probouzíme hudební cit, tvořivost a podporujeme radost z hudby. Hravou formou se seznamujeme se čtyřmi základními pilíři hudby (délka, síla, výška a barva tónu) a přinášíme dětem možnost se setkat s rozmanitými hudebními nástroji. Vzhledem k věku dětí se předpokládá zapojení rodiče nebo jiné dospělé osoby.

Muzicírování I vám nabízíme v modulu "FUN".

Muzicírování II – Hoplajdova písničková laboratoř

Zábavný hudební kroužek pro děti od 4 do 6 let, ve kterém se prostřednictvím hudebních her dozvídají o hudebních zákonitostech, poznávají rytmus, melodii a harmonii a učí se elementárním hudebním pojmům (tóny, noty, klíče, notová osnova a další). K tomu s nimi zpíváme, hrajeme, vyprávíme příběhy a improvizujeme. Kroužek děti hravou formou připravuje na další hudební vzdělávání, ať už v Muzikantském Domečku nebo v systému Základních uměleckých škol. Jako východisko pro práci v lekcích nám obvykle slouží písničky, které si vybíráme ve spolupráci se sborečkem Zrníčka.

Muzicírování II vám nabízíme v modulu "FUN".

Planeta Hudba – hudební přípravka

V kroužku určeném pro děti ve věku 6-8 let dále prohlubujeme hudební dovednosti a znalosti: procvičujeme hudební abecedu, orientujeme se v rytmické struktuře not, ovládáme základní pojmy vztahující se k hudbě (forte, piano, mezzoforte, notová osnova, nota, houslový klíč, basový klíč, pomlka, důraz; rytmus, metrum, přízvučná doba). Do kroužku se snažíme zapojovat dětem přístupná díla z oblasti klasické hudby tak, aby se pro ně stala zajímavou a přirozenou. V rámci kroužku Planeta Hudba pracujeme s pracovními sešity stejnojmenného konceptu, které jsou v Muzikantském Domečku k prodeji.

Kroužek Planeta Hudba vám nabízíme v modulu "FUN".

Mini-sboreček Zrníčka

Ve sborečku Zrníčka určeném pro děti od 3 do 6 let se zaměřujeme na základní rozvoj pěveckých dovedností, na hudebně-pohybové aktivity, hudební hádanky, říkadla a písničky, které se učíme nejen zpívat, ale také doprovázet na různé hudební nástroje.

Mini-sboreček Zrníčka vám nabízíme v modulu "FUN".

Hudebně-dramatický kroužek Puntíci

Hudebně dramatický kroužek Puntíci je určený pro děti ve věku 6-12 let. Jeho hlavním záměrem je kombinace hudebních a dramatických prvků. Kromě správných pěveckých návyků si děti osvojují základy herectví, improvizace a práce s emocemi. V rámci kroužku dochází i k prolínání hudby s dramatickými prvky v rámci konkrétních projektů. Děti se učí vystupovat na veřejnosti a pohybovat se na podiu. Během zkoušek získávají i potřebné sociální dovednosti pro práci na společném cíli ve skupině.

Hudebně-dramatický kroužek Puntíci je koncipován v modulu "FUN".

Kapela (populár) a Spoluhráči (klasika)

Kroužky jsou určeny pro děti od 8 let, které již ovládají hru na své nástroje. Hrát v kapele nebo v komorním souboru je pro každého muzikanta užitečné i příjemné. Zapojení v těchto skupinových kurzech doporučujeme muzikantům, kteří se v hudebních dovednostech již dostali na určitou úroveň a chtějí se pustit do další muzikantské výzvy. S žáky pracuje lektor, který pro ně připravuje vhodné skladby, případně společně s nimi vybírá a nacvičuje písničky. Kroužek je určen pro hráče na všechny běžné hudební nástroje, včetně zpěvu.

Kroužky Kapela a Spolu-hráči jsou možné v modulu "EDU" i v modulu "FUN".

Muzikoterapie

V posledních několika desítkách let výrazně přibylo dětí i dospělých s nejrůznějšími speciálními potřebami. Terapie uměním (mezi které patří vedle arteterapie, taneční terapie, dramaterapie i muzikoterapie) se ukazuje jako velmi přínosná. S velkými benefity se setkáváme například u diagnóz spojených s vývojovou dysfázií, autismem, hyperaktivitou a syndromem ADHD.

Muzikoterapie je spojena s modulem "FUN".

Jak se přihlásit?

Pro přihlášení do pravidelných kurzů a kroužků použijte online formulář. Přihlašky do workshopů přijímáme telefonicky či e-mailem.

Muzikantský Domeček nabízí pro běžence z Ukrajiny lekce za zvýhodněných podmínek. Více v našem letáčku v češtině a ukrajinštině. podpora pro Ukrajinu
Nalaďte si Muzikanský Domeček na YouTube.
(Na ukázce je píseň "Modlitba" od Vojtěcha Dyka v podání lektorů Muzikantského Domečku, Dominiky Fišerové a Pavla Obermajera.)
Aktivity Muzikantského domečku můžete sledovat i na portálu Kudyznudy.cz - tipy na výlet