Hudební škola pro všechny muzikanty
Pravidelné kurzy a kroužky

Hra na nástroj - individuální kurz pro děti od 6 let a dospělé (klavír, akustická / elektrická / basová kytara, ukulele, bicí a perkuse, zobcová flétna, pozoun), sólový zpěv

V rámci výuky hry na hudební nástroj či sólového zpěvu se snažíme především o to, aby žáky hudební aktivita těšila. Repertoár a konkrétní hudební cestu každého žáka řešíme individuálně s přihlédnutím k rozdílům v tempu a potřebách. Naším hlavním cílem je trvalá motivace a radost z hudby, snažíme se však také o nenásilné předávání správných hráčských i pěveckých návyků.

Individuální kurzy nabízíme v modulu "EDU" i v modulu "FUN".

Kvarteta - skupinový kurz klavíru / flétny / kytary

Kvarteta jsou skupinovou formou výuky, které se účastní čtyři děti zároveň. V této formě nabízíme výuku klavíru a kytary. Časová dotace je vyšší, 75 min., na lekci se u nástroje vystřídají plnohodnotně všechny děti. Součástí lekce jsou hudební hry a základní hudební teorie podávaná zábavnou formou. .

Skupinový kurz "kvarteto" nabízíme v modulu "EDU" i v modulu "FUN".

Hrátky s klavírem / Hrátky s flétničkou / Hrátky s bubínky

Skupinový kurz pro děti od 5 do 7 let, ve kterém se hravou formou seznamujeme se světem klavíru / flétny / bicích nástrojů, učíme se první písničky, rytmizujeme, zpíváme a věnujeme se základní souhře. Kroužek je vhodnou alternativou pro děti, které již projevují zájem přímo o klavír / flétnu / bicí, ale individuální lekce by pro ně zatím byla neúměrně náročná.

Hrátky s klavírem a flétničkou jsou koncipovány v modulu "EDU" i v modulu "FUN".

Zvukohrátky s batolátky

Hudebně-pohybové a relaxační setkávání pro maminky s malými dětmi od 1 roku do 2 let. Pro děti bude kroužek možností, jak se seznamovat se světem hudby, zvuků a zpěvu; pro maminky bude možností, jak se zastavit a zažít s dětmi příjemné tvůrčí chvilky.

Zvukohrátky s batolátky jsou koncipovány v modulu "FUN".

Muzicírování se skřítkem Hoplajdou I

Muzicírování se skřítkem Hoplajdou I je zábavný hudební kroužek pro děti od 2 do 3 let, ve kterém otevíráme pestrý svět zvuků, tónů, říkadel a písniček. Probouzíme hudební cit, tvořivost a podporujeme radost z hudby. Hravou formou se seznamujeme se čtyřmi základními pilíři hudby (délka, síla, výška a barva tónu) a přinášíme dětem možnost se setkat s rozmanitými hudebními nástroji. Vzhledem k věku dětí se předpokládá zapojení rodiče nebo jiné dospělé osoby. .

Muzicírování se skřítkem Hoplajdou vám nabízíme v modulu "FUN".

Muzicírování se skřítkem Hoplajdou II - Hoplajdovy procházky / Hoplajdovy výlety

Muzicírování se skřítkem Hoplajdou II je zábavný hudební kroužek pro děti od 3 do 6 let, ve kterém se prostřednictvím hudebních her dozvídáme o hudebních zákonitostech, poznáváme rytmus, melodii a harmonii; učíme se elementárním hudebním pojmům (tóny, noty, klíče, notová osnova a další) a k tomu zpíváme, hrajeme, vyprávíme příběhy a improvizujeme. Kroužek děti hravou formou připravuje na další hudební vzdělávání, ať už v Muzikantském domečku nebo v systému Základních uměleckých škol.

Muzicírování se skřítkem Hoplajdou vám nabízíme v modulu "FUN".

HoplaydaBanda - dětská rytmicko/melodická skupina

HoplaydaBanda je pokračováním kroužku Muzicírování se skřítkem Hoplajdou II a je určen pro děti ve věku 6-10 let. V kroužku děti pracují s tím, co se naučily v předchozím Hoplajdovi II. Ovládají názvy tónů, intonují v rámci jedné oktávy, orientují se v rytmické struktuře not, ovládají základní pojmy vztahující se k hudbě (forte, piano, mezzoforte, notová osnova, nota, houslový klíč, basový klíč, pomlka, důraz; rytmus, metrum, přízvučná doba). S těmito dovednostmi se s dětmi v kroužku věnujeme nácviku konkrétních hudebních písniček, skladbiček a hudebních pásem tak, aby pro děti byly jejich hudební produkty zajímavé a zvukově barevné. S nacvičenými projekty vystupujeme na akcích MD.

Muzicírování se skřítkem Hoplajdou vám nabízíme v modulu "FUN".

Mini-sboreček Zrníčka

Ve sborečku Zrníčka určeném pro děti od 3 do 6 let se zaměřujeme na základní rozvoj pěveckých dovedností, na hudebně-pohybové aktivity, hudební hádanky, říkadla a písničky, které se učíme nejen zpívat, ale také doprovázet na různé hudební nástroje.

Mini-sboreček Zrníčka vám nabízíme v modulu "FUN".

Hudebně-dramatický kroužek Puntíci

Hudebně dramatický kroužek Puntíci je určený pro děti ve věku 6-12 let. Jeho hlavním záměrem je kombinace hudebních a dramatických prvků. Kromě správných pěveckých návyků si děti osvojují základy herectví, improvizace a práce s emocemi. V rámci kroužku dochází i k prolínání hudby s dramatickými prvky v rámci konkrétních projektů. Děti se učí vystupovat na veřejnosti a pohybovat se na podiu. Během zkoušek získávají i potřebné sociální dovednosti pro práci na společném cíli ve skupině.

Hudebně-dramatický kroužek Puntíci je koncipován v modulu "FUN".

Kapela a komořina

Hrát v kapele nebo v komorním souboru je pro každého muzikanta užitečné i příjemné. Zapojení v těchto skupinových kurzech doporučujeme muzikantům, kteří se v hudebních dovednostech již dostali na určitou úroveň a chtějí se pustit do další muzikantské výzvy. S žáky pracuje lektor, který pro ně připravuje vhodné skladby, případně společně s nimi vybírá a nacvičuje písničky.

Kroužky Kapela a Komořina jsou možné v modulu "EDU" i v modulu "FUN".

Muzikoterapie

V posledních několika desítkách let výrazně přibylo dětí i dospělých s nejrůznějšími speciálními potřebami. Terapie uměním (mezi které patří vedle arteterapie, taneční terapie, dramaterapie i muzikoterapie) se ukazuje jako velmi přínosná. S velkými benefity se setkáváme například u diagnóz spojených s vývojovou dysfázií, autismem, hyperaktivitou a syndromem ADHD.

Muzikoterapie je spojena s modulem "FUN".

Workshopy

Bubnovací kruh pro menší děti a pro větší děti a dospělé

V Muzikantském domečku čas od času hostíme také workshopy společného bubnování pod vedením facilitátora, skvělého bubeníka na všechno - Petra Šušora. Workshopy napomáhají lepšímu vnímání rytmu, podporují účastníky v sebevyjádření, improvizaci, hravosti a jsou výbornou cestou k relaxaci. Termíny a ceny workshopů jsou průběžně zveřejňovány v našich NOVINKÁCH.

Workshopy společného bubnování jsou spojeny s modulem "FUN".

Jak se přihlásit?

Pro přihlášení do pravidelných kurzů a kroužků použijte online formulář. Přihlašky do workshopů přijímáme telefonicky či e-mailem.

Aktivity Muzikantského domečku můžete sledovat i na portálu Kudyznudy.cz - tipy na výlet