Hudební škola pro všechny muzikanty
Pravidelné kurzy a kroužky

Hra na nástroj - individuální kurz pro děti od 6 let a dospělé (klavír, akustická / elektrická / basová kytara, ukulele, akordeon, bicí a perkuse, zobcová flétna, pozoun), sólový zpěv

V rámci výuky hry na hudební nástroj či sólového zpěvu se snažíme především o to, aby žáky hudební aktivita těšila. Repertoár a konkrétní hudební cestu každého žáka řešíme individuálně s přihlédnutím k rozdílům v tempu a potřebách. Naším hlavním cílem je trvalá motivace a radost z hudby, snažíme se však také o nenásilné předávání správných hráčských i pěveckých návyků.

Individuální kurzy nabízíme v modulu "EDU" i v modulu "FUN".

Kvarteta - skupinový kurz klavíru / flétny / kytary

Kvarteta jsou skupinovou formou výuky, které se účastní čtyři děti zároveň. V této formě nabízíme výuku klavíru a kytary. Časová dotace je vyšší, 75 min., na lekci se u nástroje vystřídají plnohodnotně všechny děti. Součástí lekce jsou hudební hry a základní hudební teorie podávaná zábavnou formou. .

Skupinový kurz "kvarteto" nabízíme v modulu "EDU" i v modulu "FUN".

Hrátky s klavírem / Hrátky s flétničkou

Skupinový kurz pro děti od 5 do 7 let, ve kterém se hravou formou seznamujeme se světem klavíru / flétny, učíme se první písničky, rytmizujeme a zpíváme. Kroužek je vhodnou alternativou pro děti, které již projevují zájem přímo o klavír / flétnu, ale individuální lekce by pro ně zatím byla neúměrně náročná.

Hrátky s klavírem a flétničkou jsou koncipovány v modulu "EDU" i v modulu "FUN".

Zvukohrátky s batolátky

Hudebně-pohybové a relaxační setkávání pro maminky s malými dětmi od 1 roku do 2 let. Pro děti bude kroužek možností, jak se seznamovat se světem hudby, zvuků a zpěvu; pro maminky bude možností, jak se zastavit a zažít s dětmi příjemné tvůrčí chvilky.

Zvukohrátky s batolátky jsou koncipovány v modulu "FUN".

Muzicírování se skřítkem Hoplajdou I

Muzicírování se skřítkem Hoplajdou I je zábavný hudební kroužek pro děti od 2 do 3 let, ve kterém otevíráme pestrý svět zvuků, tónů, říkadel a písniček. Probouzíme hudební cit, tvořivost a podporujeme radost z hudby. Hravou formou se seznamujeme se čtyřmi základními pilíři hudby (délka, síla, výška a barva tónu) a přinášíme dětem možnost se setkat s rozmanitými hudebními nástroji. Vzhledem k věku dětí se předpokládá zapojení rodiče nebo jiné dospělé osoby. .

Muzicírování se skřítkem Hoplajdou vám nabízíme v modulu "FUN".

Muzicírování se skřítkem Hoplajdou II - Hoplajdovy procházky / Hoplajdovy výlety

Muzicírování se skřítkem Hoplajdou II je zábavný hudební kroužek pro děti od 3 do 6 let, ve kterém se prostřednictvím hudebních her dozvídáme o hudebních zákonitostech, poznáváme rytmus, melodii a harmonii; učíme se elementárním hudebním pojmům (tóny, noty, klíče, notová osnova a další) a k tomu zpíváme, hrajeme, vyprávíme příběhy a improvizujeme. Kroužek děti hravou formou připravuje na další hudební vzdělávání, ať už v Muzikantském domečku nebo v systému Základních uměleckých škol.

Muzicírování se skřítkem Hoplajdou vám nabízíme v modulu "FUN".

Mini-sboreček Zrníčka

Ve sborečku Zrníčka určeném pro děti od 3 do 6 let se zaměřujeme na základní rozvoj pěveckých dovedností, na hudebně-pohybové aktivity, hudební hádanky, říkadla a písničky, které se učíme nejen zpívat, ale také doprovázet na různé hudební nástroje.

Mini-sboreček Zrníčka vám nabízíme v modulu "FUN".

Dětský pěvecký sbor Puntíci

V pěveckém sboru Puntíci určeném pro děti od 6 do 12 let se zaměřujeme na další rozvoj pěveckých dovedností, vybíráme přístupné, hravé a zajímavé písničky, které se dětem v tomto věku líbí. Děti učíme nejen zpívat, ale snažíme se jim hudbu přiblížit i jinými cestami: hry s pohybem, hudebními nástroji, hry podporující správné dýchání, relaxace.

Dětský pěvecký sbor Puntíci je koncipován v modulu "FUN".

Kapela a komořina

Hrát v kapele nebo v komorním souboru je pro každého muzikanta užitečné i příjemné. Zapojení v těchto skupinových kurzech doporučujeme muzikantům, kteří se v hudebních dovednostech již dostali na určitou úroveň a chtějí se pustit do další muzikantské výzvy. S žáky pracuje lektor, který pro ně připravuje vhodné skladby, případně společně s nimi vybírá a nacvičuje písničky.

Kroužky Kapela a Komořina jsou možné v modulu "EDU" i v modulu "FUN".

Muzikoterapie

V posledních několika desítkách let výrazně přibylo dětí i dospělých s nejrůznějšími speciálními potřebami. Terapie uměním (mezi které patří vedle arteterapie, taneční terapie, dramaterapie i muzikoterapie) se ukazuje jako velmi přínosná. S velkými benefity se setkáváme například u diagnóz spojených s vývojovou dysfázií, autismem, hyperaktivitou a syndromem ADHD.

Muzikoterapie je spojena s modulem "FUN".

Workshopy

Bubnovací kruh pro menší děti a pro větší děti a dospělé

V Muzikantském domečku čas od času hostíme také workshopy společného bubnování pod vedením facilitátora, skvělého bubeníka na všechno - Petra Šušora. Workshopy napomáhají lepšímu vnímání rytmu, podporují účastníky v sebevyjádření, improvizaci, hravosti a jsou výbornou cestou k relaxaci. Termíny a ceny workshopů jsou průběžně zveřejňovány v našich NOVINKÁCH.

Workshopy společného bubnování jsou spojeny s modulem "FUN".

Muzikantská hravouka

Každý měsíc se s našimi žáky scházíme v rámci sobotního dvouhodinového hudebně-výtvarného bloku. První hodinu věnujeme hravé a prožitkové hudební nauce, na kterou s žáky během našich běžných kurzů nemáme tolik prostoru. V druhé, výtvarné, části vytvoříme z našich poznatků větší výtvarnou instalaci, která bude následně sloužit žákům v rámci výuky v Muzikantském domečku. Termíny a ceny workshopů jsou průběžně zveřejňovány v našich NOVINKÁCH.

Muzikantskou hravouku nabízíme v modulu "EDU" i v modulu "FUN".

Jak se přihlásit?

Pro přihlášení do pravidelných kurzů a kroužků použijte online formulář. Přihlašky do workshopů přijímáme telefonicky či e-mailem.

Přijďte k nám na návštěvu!
22. června pořádá Muzikantský domeček Den otevřených dveří. DOD
Vzhledem k novým bezpečnostním opatřením vlády ČR v souvislosti s výskytem nového typu onemocnění jsme se rozhodli s platností od 16.3.2020 do odvolání zastavit realizaci hudebních kroužků "Muzicírování se skřítkem Hoplajdou I a II", "Zvukohrátky s batolátky", přípravný pěvecký sbor "Zrníčka" a dětský pěvecký sbor "Puntíci". U dalších hudebních kurzů bude záležet na konkrétní domluvě mezi klienty a lektory - a to jak u individuálních kurzů, tak u skupinových kurzů "Hrátky s klavírem", "Hrátky s flétničkou" a "Klavírní kvarteto".
I v roce 2020 bude Muzikantský domeček pořádat pobytový tábor plný uměleckých zážitků na ekofarmě Bílý Mrak. Bílý Mrak 2020
Program zábavné hudební nauky, "Muzikantská hravouka", bude pokračovat i v druhém pololetí školního roku 2019/2020. Jistě si vyberete z nabídky termínů pro mladší i starší muzikanty.
Aktivity Muzikantského domečku můžete sledovat i na portálu Kudyznudy.cz - tipy na výlet